Czym się
zajmujemy?

Oferta

1.

Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych podmiotów gospodarczych (KRS, CEIDG, US, ZUS)

Reprezentowanie podatników w trakcie kontroli i załatwianiu formalności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Rozliczanie czasu pracy kierowców (raporty wykroczeń) Sprawozdania finansowe dla transportowców


2.
Księgowość:

- monitorowanie zakresu formalnego i rachunkowego przekazywanej przez klienta dokumentacji
- rejestracja zdarzeń gospodarczych (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa)
- ewidencja VAT
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- sporządzanie deklaracji, informacji, zeznań, sprawozdań, raportów (KRS, US, GUS, banki)
- obliczanie podatków i zaliczek na podatki
- zwrot VAT z zagranicy


3.
Kadry i płace:

- przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie świadectw pracy
- prowadzenie rozliczeń pracowniczych (listy płac, delegacje, kartoteki, deklaracje, przelewy)
- przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS


4.
Doradztwo podatkowe i prawne:

- optymalizacja podatkowa
- interpretacje przepisów
- opinie, analiza prawno-podatkowa


W naszej pracy posługujemy się m.in. oprogramowaniem dla sektora ERP firmy COMARCH, udostępniamy jako Partner COMARCH oprogramowanie naszym klientom. Preferujemy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy nami a klientami, co nie wiąże nas z miejscem prowadzenia działalności.